Links. Turistika vo Vysokých Tatrách a v Slovenskom Raji Tatranský Národný Park Rozloha: 738 km2 Rok vyhlásenia: 1948     Tatranský národný park (TANAP) je najstarším národným parkom na Slovensku. Tvorí ho najvyššia horská skupina v karpatskom oblúku s najvyšším vrcholom - Gerlachovským štítom (2655 m n.m.). Člení sa na 2 základné podcelky: Východné Tatry (Vysoké a Belianske) a Západné Tatry. Dĺžka Vysokých Tatier je 26 km, Belianskych Tatier 14 km a Západných Tatier 37 km. Územie národného parku zaberá rozlohu 73 800 ha, jeho ochranné pásmo 30 703 ha. Slovenský Raj Rozloha: 197,6 km2 Rok vyhlásenia: 1988   Navonok nevýrazné vápencové pohorie s názvom Slovenský raj sa nachádza v severnej časti Slovenského rudohoria, na juh od Hornádskej kotliny. Slovenský raj predstavuje členité krasové územie s množstvom roklín, tiesňav, úzkych dolín a kaňonov, so zachovanými planinami, ktoré sú bohaté na krasové formy. Najvyššie položeným miesto je Predná hoľa (1 545 m n.m.), preto patrí toto územie medzi menej výrazné pohoria. Na území NP je mimoriadne vysoká koncentrácia úzkych, navzájom dotýkajúcich sa roklín s veľkou rozmanitosťou fauny a flóry. Prevažnú časť Slovenského raja tvoria vápence a dolomity. Národný park obsahuje 350 jaskýň, ale pre verejnosť je prístupná iba unikátna Dobšinská ľadová jaskyňa.